House To Stay

The best for you

AFRIKAANS WORDING

AFRIKAANS WORDING

6 June, 2020

AFRIKAANS WORDING

Nou is die tyd om ‘n skuif te maak en in ‘n mark in te beweeg wat COVID-19 EN resessie weerstandig is.

Gevestige en suksesvolle maatskappy in Pretoria vir die laaste 9 jaar, wat deel vorm van ‘n voorlopende internasionale maatskapy wat al 33 jaar bestaan, is besig om uit te brei en te groei as gevolg van die COVID-19 en huidige ekonomie.

Ons is in die mediese veld wat ook die nr 1 betaalde beroep is in die wereld!!

Ons bied:

· Basiese salaris van R12 000 per maand

· Gratis Volledige opleiding

· Bemarking en bestuur vaardighede

· Bonusse en “Incentives” elke maand

· Ondersteunings raamwerk en kennis van 33 jaar word gedeel

· Positiewe werksomgewing

Opsoek na:

· X10 junior bestuurders, ouderdom 19-28, om opgelei te word

· X10 senior bestuurders, ouderdom 28+

· Selfgedrewe kandidate

· Sterk kommunikasie vaardighede in Afrikaans/Engels

· Doelgerig

· Deursettingsvermoe

· Kandidate wat langtermyn wil groei

· Kandidate wat nie heeldag in ‘n kantoor wil sit nie.

· Eie vervoer en lisensie nodig

· Sekuriteit vir hulself en gesinne

E-pos CV na : hr@innotrend.co.za

ENGLISH WORDING

Now is the time to make a move and move into a market that is resistant to COVID-19 recession.

Established and successful company in Pretoria for the last 9 years, forming part of a leading international company that has been around for 33 years, is expanding and growing as a result of the COVID-19 and current economy.

We are in the medical field which is also the No. 1 paid profession in the world.

We offer:

• Basic salary of R12 000 per month

• Free training

• Marketing and management Skills

• Bonuses and target-driven incentives every month

• Support framework and knowledge of 33 years are shared

• Positive working environment

Looking for:

• X10 junior drivers, ages 19-28, to be trained

• X10 senior executives, age 28+

• Self driven candidates

• Strong communication skills in Afrikaans / English

•Goal orientated

•Determination

• Candidates wanted to grow long term and determine their own income. True success and growth!

• Candidates who do not want to sit in an office all day.

• Own transport and license required

• Security for themselves and families

Email CV to: hr@innotrend.co.za

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *